Marina Solna Kołobrzeg / Cennik

Opłaty w porcie jachtowym

Dotyczące najmu powierzchni:
1. Najem powierzchni w budynku klubowym 45,51 zł /m2/m-c
2. Najem Sali konferencyjnej/wykładowej (na niedochodową działalność klubów i stowarzyszeń żeglarskich bezpłatnie) 40 zł / godz.
3. Najem powierzchni w hangarze 18,45 zł /m2/m-c
4. Najem terenów zewnętrznych 123 zł /m2/m-c
5. Najem terenów zewnętrznych pod składowanie 12,30 zł /m2/m-c
6. Najem powierzchni reklamowej 67,65 zł /m2/m-c
7. Powierzchnia utwardzona do 15m2 pod potrzeby

wydarzeń o charakterze rozrywkowo-eventowym

50,00 zł/dobę

Dotyczące opłat postojowych:
1. Jednostki odwiedzające port na co najmniej jedną dobę:
Długość jednostki Opłata za dobę
od 5,5m 20,00 zł
5,6 - 9,99 m 30,00 zł
10 - 12,99 m 40,00 zł
13 - 16,99 m 50,00 zł
17 - 19,99 m 60,00 zł
20 - 24,99 m 70,00 zł
powyżej 25 m 80,00 zł
2. Opłata miesięczna dla umów podpisanych na min. 6 miesięcy
40 zł za 1 mb. jednostki x dł. jednostki (do 9,99 m)
45 zł za 1 mb. jednostki x dł. jednostki (10 m–19,99 m)
50 zł za 1 mb. jednostki x dł. jednostki (powyżej 20 m)

3. Opłata za zimowanie jednostki na nabrzeżu zostaje ustalona na poziomie 50 % a w hangarze na poziomie 100 % stawki obowiązującej za postój przy nabrzeżu, przy czym zimowanie możliwe jest wyłącznie w miesiącach od października do kwietnia.

4. Opłata od jednostek dwukadłubowych ustalona zostaje w wysokości 150% stawki podstawowej.

Pozostałe opłaty:


Jednorazowe korzystanie ze slipu 10 zł/ jednostka
Natryski 5 zł/ 5 minut
Pranie 15 zł/ cykl
Suszenie 10 zł/ cykl
Energia elektryczna dla jednostek 1 zł/ 1 kWh
Woda dla jednostek 5 zł/ 150 litrów
Odbiór nieczystości 10 zł/ 100 litrów
Korzystanie z nabrzeża przez dźwig 20 zł/ jednostka
Przechowywanie podstawy pod jednostkę 20 zł/ m-c
Korzystanie z miejsca postojowego 240 zł/ 6 m-cy
Jednorazowe korzystanie z bramownicy 250 zł/jednostka do 1 godz.
Przestój na bramownicy 100 zł/każda rozpoczęta godz.