Marina Solna Kołobrzeg / Inwestycje

Inwestycje w porcie jachtowym

Modernizacja Portu Jachtowego w Kołobrzegu – etap I
Projekt „Modernizacja Poru Jachtowego w Kołobrzegu – etap I” został zrealizowany w ramach projektu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” – Sieć Portów Turystycznych Pomorza Zachodniego”. W ramach zakończonej modernizacji i rozbudowy Portu Jachtowego w Kołobrzegu wykonano budynek klubowy z sanitariatami, salami klubowymi, sklepami, biurami i salą wykładową, a także hale remontową do zimowania i serwisu jachtów. Zmodernizowano również nabrzeża w basenie jachtowym, zamontowano pomosty pływające, rozprowadzono instalację wodociągową i elektryczną na potrzeby cumujących łodzi. Zagospodarowano również cały teren portu jachtowego tworząc chodniki, parkingi, plac zabaw i tereny zielone.

Modernizacja basenu łodziowego – etap II
Inwestycja w basenie łodziowym, dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013 w 100 %, obejmowała m.in. remont nabrzeży basenu łodziowego (nabrzeże Łodziowe i Szkolne), wykonanie sieci elektrycznej i wodociągowej dla jednostek, wykonanie nowego oświetlenia i monitoringu oraz zagospodarowanie terenów zielonych. W ramach modernizacji wykonano również slip i zainstalowano punkt odbioru ścieków z jednostek.

Modernizacja nabrzeża wokół Reduty Morast – etap III
Planowane jest wykonanie ścianki szczelnej zabezpieczającej wały przed osuwaniem i wykonanie przy niej pomostu pływającego. Nabrzeże ma zostać wyposażone w punkty poboru energii elektrycznej i wody, a także odnogi do cumowania jachtów. Inwestycja będzie obejmowała również wyposażenie pomostu w niezbędny sprzęt ratunkowy i kamery monitoringu a wały ziemne zostaną odtworzone i obsadzone roślinami zapewniającymi je przed osuwaniem.

Remont konserwatorski Reduty Morast – etap IV
Planowane jest odtworzenie historycznego wyglądu zabytkowego fortu obronnego – Reduty Morast. Ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków całość prac projektowych i konserwatorskich będzie przebiegała we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Remont konserwatorski ma zapewnić odtworzenie struktury budynku, a także wałów i terenu wewnątrz Reduty Morast.

Budowa nowego basenu – etap V
Teren planowanej inwestycji obejmuję działkę położoną na południe od ul. Warzelniczej. Projektowany basen ma mieć powierzchnię ok 1,5 ha i mieścić ok 100 jednostek przy pomostach pływających i nabrzeżach. W ramach inwestycji zakłada się wykonanie w pełni wyposażonego w dostęp do wody, prądu i odbioru ścieków basenu, a także zaplecze sanitarne dla użytkowników. Zaprojektowano również stację paliw, most łączący marinę z portem rybackim oraz samojezdny dźwig. Przeprowadzenie wszystkich etapów modernizacji Mariny Solnej w Kołobrzegu pozwoli na stworzenie wyjątkowej mariny dla ok 250 jachtów, która ze względu na swoje położenie jest atrakcyjną lokalizacją zarówno dla polskich jak i zagranicznych żeglarzy